บัตรส่วนลด
ผู้ที่มีบัตรสิทธิพิเศษของโรงพยาบาลรวมแพทย์ จะได้รับสิทธพิเศษเมื่อท่านตรวจรักษารับส่วนลดค่ายาและส่วนลดค่าห้องพัก

อัตราค่าบริการห้องพัก
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการปรับอัตราค่าห้องพักใหม่ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปค่ะ

บริการตอบคำถามสุขภาพ
หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง FACEBOOK ของ รพ.ได้เลยนะคะ
ทีมแพทย์
ท่านสามารถเลือกดูเวลาการทำงานของแพทย์ที่ท่านต้องการ เพียงคลิกที่รูปนาฬิกาใต้รูปหมอได้เลยนะคะ
พญ.นุวัตตา บำรุงไทย
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ.ธนาวรรณ อมราเพชรกุล
หู คอ จมูก
พญ.สุวรี เดชกิจวิกรม
กุมารแพทย์ , กุมารศัลย์แพทย์
พญ.ศันสพร ทองใบ
ทันตกรรม
นพ.ธนศักดิ์ ทองใบ
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
นพ.ธงชัย พลศรีสุทธิกุล
สูติ - นรีเวช
นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร
ศัลยกรรมกระดูก
นพ.ฉัตรชัย ลีละเศรษฐกุล
อายุรกรรม
แพ็กเกจและโปรโมชั่นสำหรับคุณ

บริการห้องพักอัตราค่าบริการห้องพัก


ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการปรับอัตราค่าห้องพักใหม่ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไปค่ะ


ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล รวม
เตียงเด็กอ่อน 500 - 800 1,300
เตียง OBSERVE 900 240 1,300 2,440
ห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U) 2,000 - 2,000 4,000
ห้อง STANDARD 1,000 - 1,300 240 800 2,040 - 2,340
ห้อง DULUXE 1,00 - 1,700 240 800 2,440 - 2,740
ห้อง SUPER DELUXE 1,900 - 2,500 240 800 2,940 - 3,540