แนะนำโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

about us

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ตั้งอยู่ เลขที่ 224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีห้องตรวจโรค 10 ห้อง รวมทั้งห้องทันตกรรม และในส่วนผู้ป่วยใน 100 เตียง ตลอดจนห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ICU) ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน

Mission

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม เปิดให้บริการตรวจและรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และคุ้มค่าในราคาพิเศษกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ โรงพยาบาลรวมแพทย์ บริการดุจญาติมิตร ดูแลใกล้ชิดด้วยใจ

Community

พันธกิจ (MISSION) ให้บริการที่ได้มาตรฐานทั้งในส่วนการแพทย์และการบริการ ในราคาที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้

การบริการ

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก มีการบริการที่ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มาทำการตรวจรักษาเป็นประจำ โดยจะมีการจัดทำบัตรสิทธิพิเศษเพิ่อใช้ในการลดค่าใช่จ่ายๆ ต่างใน รพ. มีการบริการที่ใส่ใจต่อผู้มาใช้บริการโดยการเพิ่มช่องทางการสอบถามออนไลน์ และการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บัตรส่วนลด

ผู้ที่มีบัตรสิทธิพิเศษของโรงพยาบาลรวมแพทย์ จะได้รับสิทธพิเศษเมื่อท่านตรวจรักษารับส่วนลดค่ายาและส่วนลดค่าห้องพัก

รายละเอียด

บริการตอบคำถามสุขภาพ

หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง FACEBOOK ของ รพ.ได้เลยนะคะ

รายละเอียด

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการประเมินปัญหาในลำไส้ใหญ่ โดยใช้กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (colonoscope)

รายละเอียด

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

เป็นวิธีการตรวจเพื่อวินิจฉัยรักษาโรค รวมถึงภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะ (Gastroscopy)

รายละเอียด

ทีมแพทย์

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก มีการให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ซึ่งสามารถดูตารางเวลาการทำงานแพทย์ที่ท่านสนใจได้ที่ส่วนนี้
ดูทีมแพทย์ คลิก

ห้องพัก

อัตราค่าบริการห้องพัก

ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ราคารวม ภาพตัวอย่างห้องพัก
ห้อง ไอ.ซี.ยู 2,000 - 3,000 5,000 ภาพห้องไอ.ซี.ยู
ห้องสังเกตอาการ 1,000 - 1,200 240 1,300 2,540 - 2,740 ภาพห้องสังเกตอาการ
ห้องทารกแรกเกิด 500 - 800 1,300 -
ห้องคุณแม่คลอดตาม Package 1,500 240 800 2,540 ภาพห้อง Package
ห้องสำหรับเด็ก 1,400 - 1,900 240 800 2,440 - 2,940 ภาพห้องสำหรับเด็ก
ห้อง STANDARD 1,300 - 1,500 240 800 2,340 - 2,540 ภาพห้องชั้น 5 , ภาพห้องชั้น 6
ห้อง DELUXE 1,600 - 1,900 240 800 2,640 - 2,940 ภาพห้องชั้น 7
ห้อง SUPER DELUXE 2,300 - 2,800 240 800 3,340 - 3,840 ภาพห้องชั้น 7


ห้อง 7101 - 7107

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7108

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7109

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7110 - 7116

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5102 - 5107

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5108

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5109

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5110

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5201 - 5207

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5208

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5209

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5214 - 5215

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6101 - 6107

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6108

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6109

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6110 - 6116

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6201 - 6207

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6208

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6209

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6210

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6216

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7201,7205,7206,7207

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7202 - 7204

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7208

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7209

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7210,7211,7212,7217

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7213 - 7216

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง ไอ.ซี.ยู

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

เตียง C8,C9,C11

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

เตียง C12 - C21

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

แพ็กเกจและโปรโมชั่นสำหรับคุณ


โปรแกรมตรวจสุขภาพ

"สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ" และนอกจากนี้ ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะ
⭕ ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาก่อน ปลอดภัย ⭕

ดูรายละเอียด

คลอดเหมาจ่าย

บริการคลอดเหมาจ่ายเพื่อคุณ และลูกน้อยที่คุณรัก
กับ 2 แพ็คเกจโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ทั้งคลอดธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด พร้อมชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย

ดูรายละเอียด

โปรแกรมฝากครรภ์คุณภาพ

โรงพยาบาลรวมแพทย์สนับสนุน การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา สนใจรับบริการโปรแกรมฝากครรภ์คุณภาพ โปรดแจ้งความประสงค์กับสูตินรีแพทย์ผู้ดูแลท่าน


ดูรายละเอียด

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก บริการดุจญาติมิตร ดูแลใกล้ชิดด้วยใจ

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
Ruamphat Phitsanulok Hospital

224/30
ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

พิกัด : 16.8103013,100.2595211