ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง


หอผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) และสังเกตอาการ


     พื้นที่พิเศษที่จัดไว้สำหรับ รักษา ดูแล ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือมีอาการสาหัสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ซึ่งที่ห้องนี้ผู้ป่วยจะได้รับการเฝ้าระวังดูแลอาการจากทีมแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด โดยภายในห้องจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีเพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วจึงจะสามารถย้ายไปรักษาตัวและพักฟื้นในหอผู้ป่วยอื่นต่อไป