ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

แนะนำ โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

     โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ตั้งอยู่ เลขที่ 224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีห้องตรวจโรค 10 ห้อง รวมทั้งห้องทันตกรรม และในส่วนผู้ป่วยใน 100 เตียง ตลอดจนห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ICU) ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน