ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดรับสมัคร พนักงานเสริฟประจำห้องอาหาร 1 อัตรา

รายละเอียด  ::  โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เปิดรับสมัคร "พนักงานเสริฟประจำห้องอาหาร" จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติ :

      - เพศ หญิง
          - อายุ ไม่เกิน 27 ปี
          - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหลักฐานการสมัคร :
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาบัตรประชาชน
          - สำเนาวุฒิการศึกษา
            -
หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
          - สำเนาใบผ่านงาน(ถ้ามี)
            -
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-219307 ต่อ 4101


หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบุคคล ชั้น 4 รพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก 8.30-16.00 น. ทุกวัน


ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561, 04:00