ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รายละเอียด  ::  โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
เปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์"


คุณสมบัติ :


- จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์


- มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านเว็บแอพลิเคชั่น ด้วย PHP, HTML และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


- มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านฐานข้อมูล เช่น MySQL, MS SQL Server โดยทำงานร่วมกับเว็บแอพลิเคชั่นได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


- มีความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์


- มีความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงระบบ Network (Mikrotik)


- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดีหลักฐานการสมัคร :
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบผ่านงาน(ถ้ามี)

รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-219307 ต่อ 4101 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบุคคล ชั้น 4 รพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก 8.30-16.00 น. ทุกวัน

โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2561, 08:55