ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่การเงิน" 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด  ::  


          โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลกเปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่การเงิน" 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ

          - เพศ หญิง

          - อายุ 18-30 ปี


          - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป


หลักฐานการสมัคร :


          - สำเนาทะเบียนบ้าน

          - สำเนาบัตรประชาชน


          - สำเนาวุฒิการศึกษา

          - หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)


          - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-219307 ต่อ 4101 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 8.30-16.00 น. ทุกวัน

โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561, 03:24