ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

รายละเอียด  :: 


          โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลกเปิดรับสมัคร  พยาบาลวิชาชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) 


คุณสมบัติ :


          - เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป


          - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ด้านการพยาบาล)


          - ผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)


หลักฐานการสมัคร :


          - สำเนาทะเบียนบ้าน


          - สำเนาบัตรประชาชน


          - สำเนาวุฒิการศึกษา


          - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)  


          - สำเนาใบผ่านงาน(ถ้ามี)  


          - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-242574 หรือ 055-219307 ต่อ 4101 หรือ คุณฐิติมา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.  และ สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบุคคล ชั้น 4 รพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก 8.30-16.00 น. ทุกวัน

โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2561, 07:17