ติดต่อ - สอบถาม

055-219307055-242574 เวลาทำการ: ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐาน โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม เปิดให้บริการตรวจและรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุวิทยา โสต-ศอ-นาสิกวิทยา ทันตกรรม หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยไตเทียม โปรโมชั่นพิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมะสมกับผู้รักสุขภาพแต่ละวัย ในราคาพิเศษ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย แบบคลอดธรรมชาติ และแบบผ่าตัดคลอด ให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย และคุ้มค่าในราคาพิเศษ โรงพยาบาลรวมแพทย์ บริการดุจญาติมิตร ดูแลใกล้ชิดด้วยใจ ติดต่อสอบถาม โทร: 055-219307-16 Fax: 055-241934