หน่วยไตเทียม

” เปิดรับคนไข้ ทุกสิทธิ์ จากแพทย์ทุกท่าน ” จำนวนเตียงให้บริการ 16 เตียงต่อรอบ การให้บริการและการรักษา ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลัน ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง Reverse Osmosis (RO) จากบริษัท Fresenius...
บริษัทประกันที่มีคู่สัญญากับ โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

บริษัทประกันที่มีคู่สัญญากับ โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

บริษัทประกันเจ้าไหนบ้าง ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่ 👉 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก #เช็คได้ที่นี่เลยครับ บริษัทประกันที่มีคู่สัญญากับโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก มีดังนี้ R บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) R บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต...