โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

นพ.สรวิศ กังธีระวัฒน์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...

โปรโมชั่น Botulinum toxin

โปรโมชั่นโบทูลินั่ม ท็อกซิน (Botulinum toxin) • ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565   • ตรวจสอบวัน-เวลาออกตรวจแพทย์แผนกคลินิกผิวหนังและความงาม พญ.ปรารถนา สิทธิวัฒนาวงศ์ คลิก หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว...

โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นแล้วมีโอกาสถึงตายได้ ป้องกันได้ด้วย “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่” R ลดความเสี่ยงการป่วยได้ถึง 89% R ลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ R ไม่ต้องเสียเวลาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934...

หน่วยไตเทียม

” เปิดรับคนไข้ ทุกสิทธิ์ จากแพทย์ทุกท่าน ” จำนวนเตียงให้บริการ 16 เตียงต่อรอบ การให้บริการและการรักษา ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลัน ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง Reverse Osmosis (RO) จากบริษัท Fresenius...