โปรแกรมวัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โปรแกรมวัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

โปรแกรมวัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...
โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม เงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ กรณีนอนพักรักษาเกินจากที่กำหนด มอบส่วนลดค่าห้องพัก 30% สำหรับคืนที่เกิน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หรือห้องพักแบบ VIP...
โปรแกรม UNLOCK นิ้วล็อค

โปรแกรม UNLOCK นิ้วล็อค

โปรแกรม UNLOCK นิ้วล็อค ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...
โปรแกรมผ่าตัดทอนซิล

โปรแกรมผ่าตัดทอนซิล

โปรแกรมผ่าตัดทอนซิล ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในราคาพิเศษ 500 บาท ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...