โปรแกรมคุมกำเนิด

โปรแกรมคุมกำเนิด

โปรแกรมคุมกำเนิด  รายละเอียดโปรแกรม มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้ กรณีฉีดยาคุมกำเนิด รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว กรณีฝัง/ถอดยาคุมกำเนิด รวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่ายากลับบ้านแล้ว รวมค่าแพทย์ทำหัตการ, ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการแล้ว...
โปรแกรมฟันปลอม

โปรแกรมฟันปลอม

ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...
โปรแกรมรีเทนเนอร์

โปรแกรมรีเทนเนอร์

หมายเหตุ• รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว• รวมค่าพิมพ์ฟัน พร้อมกล่องใส่รีเทนเนอร์ • เฉพาะเคสที่ผ่านการจัดฟันมาแล้วเท่านั้น ** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกทันตกรรม คลิก ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16...
โปรแกรมเจาะชิ้นเนื้อตรวจหามะเร็งเต้านม

โปรแกรมเจาะชิ้นเนื้อตรวจหามะเร็งเต้านม

โปรโมชั่น แพ็คเกจเจาะชิ้นเนื้อตรวจหามะเร็งเต้านม ราคา 4,200 บาท (จากราคาปกติ 5,000) รายละเอียดการรักษา มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้ 1.รวมค่าแพทย์ และค่าพยาบาลในการทำหัตถการเจาะชิ้นเนื้อเท่านั้น 2.ทำหัตถการที่ห้องฉุกเฉิน ( ER ) ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที...
โปรแกรมผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบผ่านกล้อง

โปรแกรมผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบผ่านกล้อง

โปรโมชั่น แพ็คเกจผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบผ่านกล้อง ราคาเหมาจ่าย 55,000 บาท (จากปกติ 70,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบผ่านกล้องเหมาจ่าย 1. รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, *ค่าแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้...
โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้อง

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้อง

โปรโมชั่น แพ็คเกจผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้อง ราคาเหมาจ่าย 45,000 บาท (จากปกติ 55,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้องเหมาจ่าย 1. รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด 2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด,...