โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ “สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ” และนอกจากนี้ ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะ⭕ ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาก่อน ปลอดภัย ⭕ ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30...

โปรแกรมผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย

บริการคลอดเหมาจ่ายเพื่อคุณและลูกน้อยที่คุณรัก “กว่า 2,000 ครอบครัวที่วางใจ ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ใหม่…ของการเป็นแม่” โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย จะได้รับ ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย ฟรี! ดังนี้ R Set ชุดเด็กแรกเกิด R หมอนรองให้นมบุตร...

โปรแกรมตรวจระดับภูมิค้มกันโควิด-19

โปรแกรมตรวจระดับภูมิค้มกันโควิด-19 การตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด19 เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทาน เชื้อ SARS-CoV-2 ถ้าระดับของภูมิต้านทานมากพอจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคได้ โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกัน 2 แบบ  1. ตรวจระดับปริมาณภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส...
โปรแกรมคุมกำเนิด

โปรแกรมคุมกำเนิด

โปรแกรมคุมกำเนิด  รายละเอียดโปรแกรม มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้ กรณีฉีดยาคุมกำเนิด รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว กรณีฝัง/ถอดยาคุมกำเนิด รวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่ายากลับบ้านแล้ว รวมค่าแพทย์ทำหัตการ, ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการแล้ว...
โปรแกรมรีเทนเนอร์

โปรแกรมรีเทนเนอร์

หมายเหตุ• รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว• รวมค่าพิมพ์ฟัน พร้อมกล่องใส่รีเทนเนอร์ • เฉพาะเคสที่ผ่านการจัดฟันมาแล้วเท่านั้น ** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกทันตกรรม คลิก ทพญ.ไปรยา เศรษฐะทัตต์ ทันตกรรม...