โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้อง

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้อง

โปรโมชั่น แพ็คเกจผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้อง ราคาเหมาจ่าย 45,000 บาท (จากปกติ 55,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้องเหมาจ่าย 1. รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด 2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด,...
โปรแกรมส่องกล้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

โปรแกรมส่องกล้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

แพ็คเกจส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ป่วยนอกเท่านั้น ราคาส่องกล้องเริ่มต้น 7,000 บาท  การขยายท่อทางเดินปัสสาวะ (Dilate Urethra) คิดเพิ่ม 1,500 บาท รายละเอียดโปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้ 1. รวมค่าแพทย์...
โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

โปรโมชั่น แพ็คเกจขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน รายละเอียดโปรแกรมขลิบ  ( OPD )    ผู้ป่วยนอก เหมาจ่าย 13,000 บาท (จากปกติ 15,000 บาท) มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้1. เป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 2. เป็นการผ่าตัดแบบ Local Anesthesia...
โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม

เงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ กรณีนอนพักรักษาเกินจากที่กำหนด มอบส่วนลดค่าห้องพัก 30% สำหรับคืนที่เกิน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หรือหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หรือห้องพักแบบ VIP ซึ่งเกินจากห้องพักที่กำหนด...