โปรแกรมทำหมันชาย

โปรแกรมทำหมันชาย

โปรโมชั่น แพ็คเกจผ่าตัดทำหมันชาย ผู้ป่วยนอกเท่านั้น ราคาเหมาจ่าย 13,000 บาท (จากปกติ 15,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดทำหมันชาย มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้ 1. เป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 2. เป็นการผ่าตัดแบบ Local Anesthesia โดยไม่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์เท่านั้น...
โปรโมชั่น โปรแกรมรวมแพทย์ สุขภาพดี 2021

โปรโมชั่น โปรแกรมรวมแพทย์ สุขภาพดี 2021

หมายเหตุ – เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด – โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...
โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

ราคาเหมาจ่าย 100,000 บาท (จากปกติ 120,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่านกล้องเหมาจ่าย รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่า ยากลับบ้าน,...
โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง

ราคาเหมาจ่าย 50,000 บาท (จากปกติ 55,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง เหมาจ่าย รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน,...
โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่

โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่

โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ หมายเหตุ – ราคาแพ็คเกจดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว – สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่  12 – 31 สิงหาคม 2563 – โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ...