ตรวจร่างกายรายงานตัวนิสิต/นักศึกษา ปี 2564

ตรวจร่างกายรายงานตัวนิสิต/นักศึกษา ปี 2564

” ขอแสดงความยินดีกับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปี 2564 ทุกท่าน ” พิเศษ !! สำหรับนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันการศึกษาทุกแห่ง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30...
โปรแกรมทำหมันชาย

โปรแกรมทำหมันชาย

โปรโมชั่น แพ็คเกจผ่าตัดทำหมันชาย ผู้ป่วยนอกเท่านั้น ราคาเหมาจ่าย 13,000 บาท (จากปกติ 15,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดทำหมันชาย มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้ 1. เป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 2. เป็นการผ่าตัดแบบ Local Anesthesia โดยไม่ต้องใช้วิสัญญีแพทย์เท่านั้น...
โปรโมชั่น โปรแกรมรวมแพทย์ สุขภาพดี 2021

โปรโมชั่น โปรแกรมรวมแพทย์ สุขภาพดี 2021

หมายเหตุ – เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด – โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดต่อสอบถามบริการ โทร 055-219307-16 Fax: (055)-241934 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก 224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง...
โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

ราคาเหมาจ่าย 100,000 บาท (จากปกติ 120,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่านกล้องเหมาจ่าย รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่า ยากลับบ้าน,...
โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง

ราคาเหมาจ่าย 50,000 บาท (จากปกติ 55,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง เหมาจ่าย รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน,...