โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง

ราคาเหมาจ่าย 50,000 บาท (จากปกติ 55,000 บาท) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง เหมาจ่าย รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน,...
โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่

โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่

โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ หมายเหตุ – ราคาแพ็คเกจดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว – สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่  12 – 31 สิงหาคม 2563 – โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ...
โปรแกรมผ่าตัดไส้เลื่อน

โปรแกรมผ่าตัดไส้เลื่อน

ราคาเหมาจ่าบ ( 1 ข้าง ) 60,000 บาท ( จากปกติ 70,000 บาท ) รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดไส้เลื่อน ( 1 ข้าง ) เหมาจ่าย 1. รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด 2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์,...
โปรแกรมผ่าตัดไส้ติ่ง

โปรแกรมผ่าตัดไส้ติ่ง

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดไส้ติ่งเหมาจ่าย 1. รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด 2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล...