โปรแกรมตรวจสุขภาพ

“สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ” และนอกจากนี้ ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะ
⭕ ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาก่อน ปลอดภัย ⭕

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก