ใครที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม กระดูกเข่าผิดรูป💢  อยากรักษาให้หาย แต่ไม่รู้จะเลือกวิธีไหนดี  ลองอ่านบทความนี้เลยครับ
ขอบคุณบทความจาก นายแพทย์วิฑูรย์ เตรียมตระการผล ครับ

“..กระดูกข้อเข่าเสื่อมสามารถรักษาได้หลายวิธี  ตั้งแต่การใช้ยา ทำกายภาพบำบัด ตลอดจนการผ่าตัด

เป็นความจริงที่ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้น  เป็นวิธีรักษาโรคเข่าเสื่อมที่ได้ผลดี อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวก็มีจุดด้อย คือ มีค่าใช้จ่ายสูง  ต้องใส่วัสดุเทียมในร่างกายไปตลอดชีวิต  ต้องดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น  ไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่ผาดโผนได้
.
การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมอีกวิธีหนึ่ง คือ  การส่องกล้องเพื่อล้างและกรอผิวข้อร่วมกับการเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่า”  เพื่อแก้ไขภาวะผิวรูปข้อเข่า เช่น เข่าโก่ง หรือ เข่าฉิ่ง  วิธีนี้มีข้อดีและข้อบ่งชี้ต่อไปนี้..
.
                 ✅  ข้อดี
                   👉ข้อเข่าเป็นโครงสร้างธรรมชาติของผู้ป่วย
                  👉ผู้ป่วยไม่ต้องมีความเสี่ยงจากการมีวัสดุเทียมในร่างกาย  เช่น ภาวะข้อเทียมติดเชื้อ หรือข้อเทียมหลวมหลุดจากกระดูก
                  👉สามารถเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมที่ผาดโผน
                  👉มีค่าใช้จ่ายต่ำ
                  👉มีการบาดเจ็บต่อกระดูกและเนื้อเยื่อน้อย
                 👉ฟื้นตัวเร็ว
                 👉มีองศาการขยับข้อเข่าใกล้เคียงหรือมากกว่าเดิม

               🔶  ข้อบ่งชี้ ของการผ่าตัดส่องกล้อง  และตัดเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่า
                  1. ข้อเข่าเสื่อมระยะต้น (ระยะ 1-3)
                 2. ข้อเข่าเสื่อมน้อยกว่า 1 ใน 3 ของผิวข้อทั้งหมด
                 3. อายุน้อยกว่า 55 ปี
                 4. คาดหวังการกลับไปทำกิจกรรมหนัก ๆ
                 5. งดบุหรี่ได้ในช่วงรักษาผ่าตัด

     การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและตัดเปลี่ยนแนวกระดูกเข่า  สามารถรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้ สำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในระยะต้น โดยเหมาะสมอย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและจำเป็นที่ต้องใช้งานข้อเข่ามาก ตลอดจนมีการฟื้นตัวที่เร็วและผลข้างเคียงต่ำ

บทความจาก นายแพทย์ วิฑูรย์ เตรียมตระการผล  คลินิกแพทย์วิฑูรย์กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ
• Tel: 081 613 6152
• สถานที่ตั้ง : 177/8 ถ. ศรีธรรมไตรปิฎก
ตำบล ในเมือง พิษณุโลก 65000
• เวลาเปิดทำการ  จันทร์-ศุกร์: 12.00-13.00 น. และ 17.00-20.00  พฤหัสบดี: -ปิด-  อาทิตย์:(หากรับยาเดิม ทำแผล ) 09.00-20.00
—————————————-
โทรสายด่วนสุขภาพ☎️
055-219307-16 , 055-259631-34
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก