ใครที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม กระดูกเข่าผิดรูป💢
อยากรักษาให้หาย แต่ไม่รู้จะเลือกวิธีไหนดี  ลองอ่านบทความนี้เลย

ขอบคุณบทความจาก…นายแพทย์วิฑูรย์ เตรียมตระการผล 

กระดูกข้อเข่าเสื่อมสามารถรักษาได้หลายวิธี  ตั้งแต่การใช้ยา ทำกายภาพบำบัด ตลอดจนการผ่าตัดเป็นความจริงที่ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้น เป็นวิธีรักษาโรคเข่าเสื่อมที่ได้ผลดี อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวก็มีจุดด้อย คือ มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใส่วัสดุเทียมในร่างกายไปตลอดชีวิต ต้องดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่ผาดโผนได้
การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมอีกวิธีหนึ่ง คือ 
การส่องกล้องเพื่อล้างและกรอผิวข้อร่วมกับการเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่า”  เพื่อแก้ไขภาวะผิวรูปข้อเข่า เช่น เข่าโก่ง หรือ เข่าฉิ่ง วิธีนี้มีข้อดีและข้อบ่งชี้ต่อไปนี้..

 • ข้อดี
  ▫ ข้อเข่าเป็นโครงสร้างธรรมชาติของผู้ป่วย
  ▫ ผู้ป่วยไม่ต้องมีความเสี่ยงจากการมีวัสดุเทียมในร่างกาย  เช่น ภาวะข้อเทียมติดเชื้อ หรือข้อ เทียมหลวมหลุดจากกระดูก
  ▫ สามารถเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมที่ผาดโผน
  ▫ มีค่าใช้จ่ายต่ำ
  ▫ มีการบาดเจ็บต่อกระดูกและเนื้อเยื่อน้อย
  ▫ ฟื้นตัวเร็ว
  ▫ มีองศาการขยับข้อเข่าใกล้เคียงหรือมากกว่าเดิม

   

 • ข้อบ่งชี้ ของการผ่าตัดส่องกล้อง และตัดเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่า
  1. ข้อเข่าเสื่อมระยะต้น (ระยะ 1-3)
  2. ข้อเข่าเสื่อมน้อยกว่า 1 ใน 3 ของผิวข้อทั้งหมด
  3. อายุน้อยกว่า 55 ปี
  4. คาดหวังการกลับไปทำกิจกรรมหนัก ๆ
  5. งดบุหรี่ได้ในช่วงรักษาผ่าตัด

การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและตัดเปลี่ยนแนวกระดูกเข่า สามารถรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้ สำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในระยะต้น โดยเหมาะสมอย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและจำเป็นที่ต้องใช้งานข้อเข่ามาก ตลอดจนมีการฟื้นตัวที่เร็วและผลข้างเคียงต่ำ

บทความจาก นายแพทย์ วิฑูรย์ เตรียมตระการผล
คลินิกแพทย์วิฑูรย์กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ
• Tel: 081 613 6152
• สถานที่ตั้ง : 177/8 ถ. ศรีธรรมไตรปิฎก
ตำบล ในเมือง พิษณุโลก 65000
• เวลาเปิดทำการ  จันทร์-ศุกร์: 12.00-13.00 น. และ 17.00-20.00
อาทิตย์:(หากรับยาเดิม ทำแผล ) 09.00-20.00
หยุดทุกวันพฤหัสบดี