ค้นหาแพทย์

เวลาตรวจแพทย์

เช็คราคาห้องพัก

บริการของเรา

ค้นหาแพทย์

เวลาตรวจแพทย์

เช็คราคาห้องพัก

บริการของเรา

บริการตอบคำถามสุขภาพ

หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง FACEBOOK ของ รพ.ได้เลยนะคะ

บัตรส่วนลด

ผู้ที่มีบัตรสิทธิพิเศษของโรงพยาบาลรวมแพทย์ จะได้รับสิทธพิเศษเมื่อท่านตรวจรักษารับส่วนลดค่ายาและส่วนลดค่าห้องพัก

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการประเมินปัญหาในลำไส้ใหญ่ โดยใช้กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (colonoscope)

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

เป็นวิธีการตรวจเพื่อวินิจฉัยรักษาโรค โดยใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะ (Gastroscopy)

ตรวจสอบราคาจำหน่ายยา

กรมการค้าภายใน ได้จัดทำระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้เช็คราคายาได้ด้วยตนเอง

ฝังเข็มคลายปวด

ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ออฟฟิศซินโดรม รักษาได้ ไม่ต้องใช้ยา ฝังเข็มแบบแพทย์แผนปัจจุบัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทําไมต้อง รวมแพทย์ พิษณุโลก?

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้

R

ค่ารักษาพยาบาลถูก

R

ค่ายาถูก

R

บริการดุจญาติมิตร

ทีมแพทย์

พญ.หญิงสุวรี เดชกิจวิกรม

กุมารแพทย์, กุมารศัลย์แพทย์

ทพญ.ศันสพร ทองใบ

ทันตกรรม

นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

อายุรกรรมทางเดินอาหาร

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

สูติ – นรีเวช

แนะนําบทความสุขภาพ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000