โรคปอดบวม คืออะไร ?
โรคปอดบวม คือสภาวะที่ปอดเกิดการอักเสบซึ่งอาจมาจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา พยาธิ  ซึ่งเมื่อปอดเกิดสภาวะอักเสบหรือปอดบวมจะมีน้ำหรือหนองเกิดในปอด  ทำให้ไปปิดกันทางเดินของออกซิเจน ทำให้ปอดและร่างกายของเราขาดออกซิเจน
และถึงแก่ชีวิตได้

สาเหตุของโรคปอดบวม
สาเหตุใหญ่ ๆ ของโรคปอดบวมหรือสภาวะปอดอักเสบนั้นแบ่งได้ดังนี้
🔸เชื้อแบคทีเรีย
🔸เชื้อไวรัส
🔸Mycoplasma
🔸เชื้อชนิดอื่น เช่น เชื้อรา
🔸การดมสารเคมีบางชนิด เช่น แอมโมเนีย ไนโตรเจนไดออกไซด์หรือการสำลักน้ำลายเศษอาหารและน้ำย่อยก็ทำให้เกิดการปอดบวมได้เช่นกัน

อาการของโรคปอดบวม
🔸มีอาการน้ำมูกไหล จาม คัดจมูก ในผู้ป่วยบางราย
🔸บางรายอาจจะเริ่มด้วยไข้สูง หนาวสั่น
🔸มีอาการหายใจหอบเหนื่อยร่วมด้วย  อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย
🔸มีอาการไอแห้ง ๆ ในระยะแรก  ต่อมาจะมีจำนวนเสมหะเพิ่มมากขึ้น

การติดต่อของโรคปอดบวม
ติดต่อได้จากน้ำลาย เสมหะหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย  และแพร่เชื้อออกมาโดยการไอ จาม ออกมา สู่คนอื่นนั่นเองครับ

ความร้ายแรงของโรคปอดบวม
อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และถึงแก่ชีวิตได้  โดยโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้
–  เกิดน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion) จากการอักเสบของเนื้อปอดลามออกมาถึงเยื่อหุ้มปอด ถ้ามีจำนวนน้ำไม่มากก็อาจหายเองได้ แต่ในเคสที่มีจำนวนมาก จนทำให้เกิดอาการหอบจะต้องทำการรักษาโดยการเจาะดูดเอาน้ำออก
–  มีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด (empyema )
–  ปอดแตกและมีลมในช่องปอด (pneumothorax )  มักเกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจหอบเหนื่อยร่วมด้วย
–  เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ( pericarditis )
–  เยื่อหุ้มสมองอักเสบ( meningitis )

ใครควรได้รับวัคซีน IPD
สำหรับคนที่ควรได้รับวัคซีน IPD  คือกลุ่มที่มีความเสี่ยง เมื่อได้รับเชื้อแล้วอาจเกิดอาการแทรกซ้อนได้ ได้แก่
เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี
ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
ผู้ที่มีโรคประจำตัว (โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัดเอาม้ามออก หรือมีม้ามทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคตับเรื้อรัง)
ผู้ป่วยที่มีน้ำไขสันหลังรั่ว
ผู้ป่วยที่มีการใส่อุปกรณ์ฝัง (Cochlear Implant)