ราคาเหมาจ่าย 50,000 บาท (จากปกติ 55,000 บาท)

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดริดสีดวง เหมาจ่าย

 1. รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด
 2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่ายากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 3. รวมค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจชิ้นเนื้อ, Anti-HIV, CBC, Bun, Cr, ElectrolyteและCoagulogram(PT+INR, PT, INR, PTT) เป็นต้น หากนอกเหนือจากที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 4. รวมการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ็กซเรย์ปอด (CXR),และ ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)
 5. รวมค่าห้องพักแบบมาตรฐานดีลักซ์ ราคา 1,600 และครอบคลุมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวเกินกว่าที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เพิ่ม
 6. รวมค่าแพทย์นัดและค่ายากลับบ้าน ( 1ครั้ง ) หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว 7 วัน***
 • โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้
 1. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 2. ไม่รวมการทำ Ultrasound และ CT Scan
 3. ผู้ป่วยที่เกิดภาวะโรคแทรกซ้อน คิดเพิ่มค่าใช้จ่ายตามจริง
 4. ไม่รวม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง
 • หมายเหตุ
  – สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
  – การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  – โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพทย์แผนกศัลยกรรม
1.  นายแพทย์วีรพล ราชคำ
2. นายแพทย์เจษฎา พิมพ์รัตน์

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกศัลกรรม คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก