ราคาเหมาจ่าย 100,000 บาท (จากปกติ 120,000 บาท)

 • รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่านกล้องเหมาจ่าย
 1. รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด
 2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่า ยากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
 3. รวมค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจชิ้นเนื้อ, Anti-HIV, CBC, Bun, Cr, Electrolyte, UA , Coagulogram(PT+INR, PT, INR, PTT) และ Liver Function Test (LFT Profile) เป็นต้น        หากนอกเหนือจากที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 4. รวมการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ็กซเรย์ปอด (CXR),และ ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)
 5. รวมค่าห้องพักแบบมาตรฐานดีลักซ์ ราคา 1,600 /คืน และครอบคลุมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวเกินกว่าที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เพิ่ม
 6. รวมการทำแผล/ตัดไหม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 7. รวมค่าพบแพทย์นัด “follow up” หลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 7 วัน จำนวน 1 ครั้ง
 • โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายไม่รวมรายการ ดังนี้
 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายก่อนการวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายก่อนที่แพทย์ศัลยกรรมจะวินิจฉัยว่าต้องผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง
 2. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 3. ไม่รวมการทำ Ultrasound และ CT Scan ***
 4. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยง จะเข้ารับแพ็คเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 5. กรณีที่มีภาวะที่ไม่สามารถส่องกล้องผ่าตัดในการรักษาต่อได้ แพทย์จะเปลี่ยนวิธีการรักษาโดยการเปิดหน้าท้องทันที และจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น จากราคาแพ็คเกจ 10,000 บาท 
 6. เป็นต้นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง
 • หมายเหตุ
  – สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
  – การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  – โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพทย์แผนกศัลยกรรม
1.  นายแพทย์วีรพล ราชคำ
2. นายแพทย์เจษฎา พิมพ์รัตน์

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกศัลกรรม คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก