“ นิ่วในถุงน้ำดี ”

          เป็นโรคที่มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมส่วนตัว  ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง  สะสมคอเรสเตอรอลในร่างกายจนเกิดการตกตะกอนกลายเป็น โรคนิ่วในถุงน้ำดี
การป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ำดี ?
          สามารถทำได้โดยดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  เลี่ยงของมัน ของทอด ของหวาน ที่สำคัญการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี  และหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย  หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย
ควรมาพบแพทย์ทันที ?  เพราะหากปล่อยไว้ อาจรุนแรงถึงขั้นถุงน้ำดีเน่า  ถุงน้ำดีแตกจนเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเกิดมะเร็งถุงน้ำดีได้ในอนาคต