RSV ไวรัสร้าย อันตรายถึงชีวิต‼️

ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวนี้  หนึ่งในโรคที่ระบาดในเด็กทารกและเด็กเล็กที่คุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวัง  คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV  เป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่อาจทำให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงถึงขึ้นเสียชีวิตได้

การติดต่อเชื้อไวรัส RSV
ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งต่าง ๆ ในร่างกายได้  เช่น น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ  โดยได้รับเชื้อไวรัสทางฝอยละอองจากการไอ จาม ของผู้ติดเชื้อ

อาการของโรค
อาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดธรรมดา  มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ มีน้ำมูก
หายใจเร็ว หายใจลำบาก
มีเสียงหวีดในปอด
รับประทานอาหารได้น้อยลง
หากมีอาการรุนแรง เช่น หายใจเร็ว หอบ ควรรีบพามาพบแพทย์ ?

 การวินิจฉัยโรค
☑️ลักษณะอาการทางคลินิก เช่น ลักษณะอาการที่ผู้ป่วยแจ้งแก่แพทย์
☑️การตรวจหาเชื้อ RSV จากสารคัดหลั่งในจมูก

 แนวทางการรักษา
ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรง  แต่ใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่น
• รับประทานยาลดไข้, ยาแก้ไอ หรือยาละลายเสมหะ
• ดื่มน้ำมาก ๆ
• แพทย์อาจให้น้ำเกลือและยาขยายหลอดลม

 การป้องกัน
ปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส RSV โดยตรง  แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อในเบื้องต้นได้ ดังนี้
✅  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย  เช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  และออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
✅  หมั่นล้างมือลูกน้อยให้สะอาดอยู่เสมอ
✅  หมั่นทำความสะอาดของใช้ ของเล่น แยกแก้วน้ำส่วนตัว
✅  สวมหน้ากากอนามัยให้ลูกน้อยเสมอ
❌  หลีกเลี่ยงสัมผัสหรือใกล้ชิดเด็กที่มีอาการป่วย
❌  หลีกเลี่ยงการพาลูกน้อยไปในสถานที่แออัด

หากลูกน้อยมีอาการติดเชื้อไวรัส RSV ควรให้หยุดพักรักษาอาการให้หายเป็นปกติ อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ไม่ควรนำลูกน้อยไปโรงเรียนก่อนที่อาการจะดีขึ้น  เนื่องจากสามารถแพร่เชื้อไวรัสให้แก่เด็กคนอื่นๆได้