โปรโมชั่น แพ็คเกจผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้อง

ราคาเหมาจ่าย 45,000 บาท (จากปกติ 55,000 บาท)

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้องเหมาจ่าย

1. รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด
2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่า ยากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
3. รวมค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น CBC, Bun, Cr, Electrolyte และUrine Exam เป็นต้น หากนอกเหนือจากที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
4. รวมการตรวจเอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ทรวงอก (CHEST (AP/PA) UPRIGHT) 1 ครั้ง และ/หรือ ภาพรังสีที่ใช้ในกรณีผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดท้องเฉียบพลัน(ACUTE ABDOMEN SERIES) ไม่เกิน 3 ภาพ และ/หรือ x-ray เงาไต (KUB) 1 ครั้ง
5. รวมการตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)
6. รวมค่าห้องพักแบบมาตรฐานดีลักซ์ ราคา 1,600 /คืน และครอบคลุมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวเกินกว่าที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เพิ่ม
7. รวมค่าพบแพทย์นัด “follow up” หลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 7 วัน จำนวน 1 ครั้ง

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายก่อนการวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายก่อนที่แพทย์ศัลยกรรมจะวินิจฉัยว่าต้องผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบผ่านกล้อง
2. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
3. ไม่รวมการทำ Ultrasound และ CT Scan ***
4. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยง จะเข้ารับแพ็คเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง

หมายเหตุ
– สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
– การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ คลิก

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก