โปรโมชั่น แพ็คเกจผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบผ่านกล้อง

ราคาเหมาจ่าย 55,000 บาท (จากปกติ 70,000 บาท)

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบผ่านกล้องเหมาจ่าย

1. รวมค่าแพทย์ตรวจครั้งแรก, ค่าแพทย์ผ่าตัด, *ค่าแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง, ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าวิสัญญีแพทย์เฉพาะที่กำหนด
2. รวมค่าเตรียมตัวก่อนทำหัตถการผ่าตัด, ค่าเวชภัณฑ์, ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด, ค่า ยากลับบ้าน, ค่าห้องผ่าตัด, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
3. รวมค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจชิ้นเนื้อ, Anti-HIV, CBC, Bun, Cr, Electrolyte และUrine Exam เป็นต้น หากนอกเหนือจากที่กำหนด คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
4. รวมการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ทรวงอก (CHEST (AP/PA) UPRIGHT) 1 ครั้ง และ ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)
5. รวมค่าห้องพักแบบมาตรฐานดีลักซ์ ราคา 1,600 /คืน และครอบคลุมระยะเวลา 4 วัน 3 คืน กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวเกินกว่าที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เพิ่ม
6. รวมค่าพบแพทย์นัด “follow up” หลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 7 วัน จำนวน 1 ครั้ง

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้
1. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
2. ไม่รวมการทำ Ultrasound และ CT Scan ***
3. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยง จะเข้ารับแพ็คเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง

หมายเหตุ
– สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( ตามประกาศของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
– การพิจารณาใช้โปรแกรมผ่าตัด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ คลิก 

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก