หมายเหตุ
• รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
• รวมค่าพิมพ์ฟัน พร้อมกล่องใส่รีเทนเนอร์
• เฉพาะเคสที่ผ่านการจัดฟันมาแล้วเท่านั้น

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกทันตกรรม คลิก

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก