บริการคลอดเหมาจ่ายเพื่อคุณและลูกน้อยที่คุณรัก

“กว่า 2,000 ครอบครัวที่วางใจ

ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ใหม่…ของการเป็นแม่”

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

จะได้รับ ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย ฟรี! ดังนี้

R

กระเป๋าใบใหญ่

R

นมเอนฟาแล็ค 2 กระป๋อง

R

ขวดนม 2 ใบ

R

ชุดสุขภัณฑ์

(น้ำยาล้างขวดนม 2 ขวด, น้ำยาซักผ้า 2 ขวด, ยาสระผม 2 ขวด, แป้ง 2 กระป๋อง, สบู่ 2 ขวด)

R

ชุดเด็กแรกเกิด 1 ชุด

R

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสะดือ 1 ชุด

       **ราคาแพ็คเกจดังกล่าว เป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติ ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

เช่น ครรภ์แฝด, ความดันโลหิตสูง, คลอดก่อนกำหนด

หรือภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้พักโรงพยาบาลนานกว่าปกติ

และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มตามจริง**

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก