รู้หรือไม่❓ ว่ารีเทนเนอร์นั้นมีอายุการใช้งานนานหลายปี  บางครั้งเราอาจพบปัญหาที่ทำให้ต้องเปลี่ยนรีเทนเนอร์ใหม่บ่อย ๆ ซึ่งมักไม่ได้เกิดจากรีเทนเนอร์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน แต่เกิดจากปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

หากเกิดปัญหาดังกล่าวกับรีเทนเนอร์ของเรา จึงควรรีบมาพบทันตแพทย์เพื่อทำรีเทนเนอร์ใหม่ เพื่อให้ฟันของเรายังคงสภาพได้ดีเหมือนเดิม ?

ติดต่อสอบถามบริการ
 ติดต่อประชาสัมพันธ์ : 055 219 307-16
 ติดต่อห้องทันตกรรม : 086-927-2179
Line ID : ruamphat.dental

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก