โปรแกรมคุมกำเนิด

 •  รายละเอียดโปรแกรม มีเงื่อนไขการรักษาดังต่อไปนี้
 1. กรณีฉีดยาคุมกำเนิด รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. กรณีฝัง/ถอดยาคุมกำเนิด รวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่ายากลับบ้านแล้ว
 3. รวมค่าแพทย์ทำหัตการ, ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการแล้ว
 4. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล นัด “ Follow up ” หลังการทำหัตถการแล้ว 1 ครั้ง * กรณีมียากลับบ้าน ไม่รวมค่ายากลับบ้านในวัน Follow up
 5. กรณีฝังยาคุมกำเนิด สามารถเลือกได้ระหว่าง ชนิด 3 ปี หรือชนิด 5 ปี
 6. การพิจารณาใช้โปรแกรม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • โปรแกรม ไม่รวมรายการ ดังนี้
 1. หากเกิดภาวะแทรกซ้อน จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 2. ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวหรือการรักษาอื่น ๆ ของผู้ป่วย
 3. ไม่รวมค่าห้องพักและค่าพยาบาลในกรณีนอนในโรงพยาบาล
 • หมายเหตุ
  – สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( ตามประกาศของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
  – การพิจารณาใช้โปรแกรม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  – โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกสูติ-นรีเวชและแผนกศัลยกรรม คลิก

 

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก