ทำอย่างไรดี ❓❓  หากอยากเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด

ปัจจุบันมียาคุมกำเนิดหลากหลายชนิด หากตัดสินใจเลือกวิธีคุมกำเนิดแบบใดแบบหนึ่งไปแล้ว
⚠️ รู้สึกว่าไม่สะดวกต่อการใช้
⚠️เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในภายหลัง
จึงต้องการเปลี่ยนเป็นยาคุมกำเนิดชนิดใหม่

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก  มีวิธีมาแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด  วิธีไหนบ้าง ลองไปดูกันเลย..

สำหรับผู้ที่กำลังทานยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด  หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด มีวิธีดังนี้

? เปลี่ยนเป็นยาคุมชนิดเม็ดฮอร์โมนยี่ห้ออื่น หากกำลังรับประทานยาที่เป็นเม็ดฮอร์โมนของยี่ห้อเดิมอยู่ แต่มีความจำเป้นต้องเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่น  สามารถหยุดยาและเริ่มรับประทานเม็ดแรกของยาคุมยี่ห้อใหม่ต่อได้ในวันถัดไป โดยประจำเดือนครั้งต่อไปจะมาเมื่อกินยายี่ห้อใหม่จนหมดแผง

?เปลี่ยนยาคุมแบบเม็ด ➡️ เป็นแผ่นแปะคุมกำเนิด
   เริ่มใช้แผ่นแปะ 1 วัน ก่อนหยุดยาเม็ดฮอร์โมน

?เปลี่ยนยาคุมแบบเม็ด ➡️ เป็นฉีดยาคุมกำเนิด
   เริ่มฉีดยาเข็มแรก 7 วัน ก่อนหยุดยาเม็ดฮอร์โมน

?เปลี่ยนยาคุมแบบเม็ด ➡️ เป็นฝังยาคุมกำเนิด
   เริ่มฝังยาคุมกำเนิด 4 วัน ก่อนหยุดยาเม็ดฮอร์โมน

สำหรับผู้ที่ใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด มีวิธีดังนี้

?เปลี่ยนแผ่นแปะคุมกำเนิด ➡️ เป็นยาคุมกำเนิดแบบเม็ด
   เริ่มรับประทานยา 1 วัน ก่อนดึงแผ่นแปะออก

?เปลี่ยนแผ่นแปะคุมกำเนิด ➡️ เป็นฉีดยาคุมกำเนิด
   เริ่มฉีดยาเข็มแรก 7 วัน ก่อนดึงแผ่นแปะออก

?เปลี่ยนแผ่นแปะคุมกำเนิด ➡️ เป็นฝังยาคุมกำเนิด
   เริ่มฝังยาคุมกำเนิด 4 วัน ก่อนดึงแผ่นแปะออก

สำหรับผู้ที่ฉีดยาคุมกำเนิด หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด มีวิธีดังนี้
? เปลี่ยนแบบฉีดยาคุมกำเนิด ➡️ เป็นยาคุมกำเนิดแบบเม็ด
   เริ่มรับประทานยา ภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดยาคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย

?เปลี่ยนแบบฉีดยาคุมกำเนิด ➡️ เป็นแผ่นแปะคุมกำเนิด
  เริ่มใช้แผ่นแปะ ภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดยาคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย

?เปลี่ยนแบบฉีดยาคุมกำเนิด ➡️ เป็นฝังยาคุมกำเนิด
  เริ่มฝังยาคุมกำเนิด ภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดยาคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย
สำหรับผู้ที่ฉีดยาคุมกำเนิด หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด มีวิธีดังนี้
? เปลี่ยนแบบฉีดยาคุมกำเนิด ➡️ เป็นยาคุมกำเนิดแบบเม็ด
   เริ่มรับประทานยา ภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดยาคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย

?เปลี่ยนแบบฉีดยาคุมกำเนิด ➡️ เป็นแผ่นแปะคุมกำเนิด
  เริ่มใช้แผ่นแปะ ภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดยาคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย

?เปลี่ยนแบบฉีดยาคุมกำเนิด ➡️ เป็นฝังยาคุมกำเนิด
  เริ่มฝังยาคุมกำเนิด ภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดยาคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย
แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีข้างต้นได้  เช่น กำลังรับประทานเม็ดที่ไม่ใช่ฮอร์โมน (เม็ดยาแป้งในแผงยาฮอร์โมนรวมที่มี 28 เม็ด) หรืออยู่ในช่วงรอให้ประจำเดือนมา หรือประจำเดือนมาแล้ว เป็นต้น จะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามัย หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ใน 7 วันแรกของการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใหม่
สุดท้ายแล้ว ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในการเปลี่ยนยาคุมกำเนิด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อให้ได้รับคำแนะนำและช่วยวางแผนการเปลี่ยนยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม
เช็คเวลาตรวจสูติ-นรีแพทย์ได้ที่นี่ ?  http://www.ruamphat.com/?page_id=1989
ติดต่อสอบถามบริการ
 ติดต่อประชาสัมพันธ์ : 055 219 307-16
 ติดต่อห้องทันตกรรม : 086-927-2179
Line ID : ruamphat.dental

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก