ทำอย่างไรดี ❓❓  หากอยากเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด

ปัจจุบันมียาคุมกำเนิดหลากหลายชนิด หากตัดสินใจเลือกวิธีคุมกำเนิดแบบใดแบบหนึ่งไปแล้ว
⚠️ รู้สึกว่าไม่สะดวกต่อการใช้ ⚠️เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในภายหลังจึงต้องการเปลี่ยนเป็นยาคุมกำเนิดชนิดใหม่
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก  มีวิธีมาแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด  วิธีไหนบ้าง ลองไปดูกันเลย..

 • สำหรับผู้ที่กำลังทานยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด
  หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด มีวิธีดังนี้

» เปลี่ยนยาคุมแบบเม็ดยี่ห้อเดิม → เป็นยาคุมชนิดเม็ดฮอร์โมนยี่ห้ออื่น
หากกำลังรับประทานยาที่เป็นเม็ดฮอร์โมนของยี่ห้อเดิมอยู่ แต่มีความจำเป้นต้องเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่น  สามารถหยุดยาและเริ่มรับประทานเม็ดแรกของยาคุมยี่ห้อใหม่ต่อได้ในวันถัดไป โดยประจำเดือนครั้งต่อไปจะมาเมื่อกินยายี่ห้อใหม่จนหมดแผง

» เปลี่ยนยาคุมแบบเม็ด → เป็นแผ่นแปะคุมกำเนิด
  เริ่มใช้แผ่นแปะ 1 วัน ก่อนหยุดยาเม็ดฮอร์โมน

» เปลี่ยนยาคุมแบบเม็ด เป็นฉีดยาคุมกำเนิด
  เริ่มฉีดยาเข็มแรก 7 วัน ก่อนหยุดยาเม็ดฮอร์โมน

» เปลี่ยนยาคุมแบบเม็ด เป็นฝังยาคุมกำเนิด
  เริ่มฝังยาคุมกำเนิด 4 วัน ก่อนหยุดยาเม็ดฮอร์โมน

 • สำหรับผู้ที่ใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด
  หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด มีวิธีดังนี้

  » เปลี่ยนแผ่นแปะคุมกำเนิด → เป็นยาคุมกำเนิดแบบเม็ด
  เริ่มรับประทานยา 1 วัน ก่อนดึงแผ่นแปะออก

  » เปลี่ยนแผ่นแปะคุมกำเนิด → เป็นฉีดยาคุมกำเนิด
  เริ่มฉีดยาเข็มแรก 7 วัน ก่อนดึงแผ่นแปะออก

  » เปลี่ยนแผ่นแปะคุมกำเนิด → เป็นฝังยาคุมกำเนิด
     เริ่มฝังยาคุมกำเนิด 4 วัน ก่อนดึงแผ่นแปะออก

 • สำหรับผู้ที่ฉีดยาคุมกำหนิด
  หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด มีวิธีดังนี้

  » เปลี่ยนแบบฉีดยาคุม → เป็นยาคุมกำเนิดแบบเม็ด
  เริ่มรับประทานยาภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย

  » เปลี่ยนแบบฉีดยาคุม → เป็นแผ่นแปะคุมกำเนิด
  เริ่มใช้แผ่นแปะภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย

  » เปลี่ยนแบบฉีดยาคุม → เป็นฝังยาคุมกำเนิด
  เริ่มฝังยาคุมกำเนิดภายในไม่เกิน 15 สัปดาห์ หลังจากฉีดคุมกำเนิดเข็มสุดท้าย

 • สำหรับผู้ที่ฝังยาคุมกำหนิด
  หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด มีวิธีดังนี้

  » เปลี่ยนแบบฝังยาคุม → เป็นยาคุมกำเนิดแบบเม็ด
  เริ่มรับประทานยา 7 วัน ก่อนถอดนาคุมกำเนิดชนิดฝังออก

  » เปลี่ยนแบบฝังยาคุม → เป็นแผ่นแปะคุมกำเนิด
  เริ่มใช้แผ่นแปะ 7 วัน ก่อนถอดนาคุมกำเนิดชนิดฝังออก

  » เปลี่ยนแบบฝังยาคุม → เป็นฉีดยาคุมกำเนิด
  เริ่มฉีดยาเข็มแรก 7 วัน ก่อนถอดนาคุมกำเนิดชนิดฝังออก

แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีข้างต้นได้ เช่น กำลังรับประทานเม็ดที่ไม่ใช่ฮอร์โมน (เม็ดยาแป้งในแผงยาฮอร์โมนรวมที่มี 28 เม็ด) หรืออยู่ในช่วงรอให้ประจำเดือนมาหรือประจำเดือนมาแล้ว เป็นต้น
จะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามัย หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ใน 7 วันแรก ของการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใหม่
.
สุดท้ายแล้ว ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในการเปลี่ยนยาคุมกำเนิดควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง
เพื่อให้ได้รับคำแนะนำและช่วยวางแผน การเปลี่ยนยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม
เช็คเวลาตรวจสูติ-นรีแพทย์ได้ที่นี่ คลิก

ติดต่อสอบถามบริการ
 ติดต่อประชาสัมพันธ์ : 055 219 307-16
 ติดต่อห้องทันตกรรม : 086-927-2179
Line ID : ruamphat.dental

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก