” เปิดรับคนไข้ ทุกสิทธิ์ จากแพทย์ทุกท่าน “

จำนวนเตียงให้บริการ 16 เตียงต่อรอบ

การให้บริการและการรักษา

  • ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลัน
  • ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง Reverse Osmosis (RO) จากบริษัท Fresenius ประเทศ เยอรมนี
  • เครื่องฟอกเลือด Nikkiso จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมระบบวัดความดันอัตโนมัติ
  • ฆ่าเชื้อ (Disinfection) เครื่องฟอกเลือดทุกครั้งหลังให้บริการทุกรอบ
  • ตัวกรอง (Dialyzer) สำหรับการฟอกเลือดแบบ  high-flux ใช้ไม่เกิน 15 ครั้ง
  • พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของสมาคมโรคไต
  • มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน เพื่อให้บริการต่อเนื่องแม้เกิดไฟดับ
  • มีบริการ WIFI และ ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของส่วนตัวอำนวยความสะดวก

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อหน่วยไตเทียม 1 ชั้น 3 

โทร. 055-219 307 -16 ต่อ 3100

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก