โปรแกรมจัดฟันแบบใส

( Invisalign )

หมายเหตุ
• รวมค่าปรึกษาทันตแแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
• ไม่รวมค่าเตรียมช่องปากก่อนจัดฟัน ค่าเอกซเรย์ และค่าพิมพ์ฟัน
• ไม่รวมรีเทนเนอร์ หลังการจัดฟัน
** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
—————————————-
☎️สอบถามเพิ่มเติม-จองคิว ได้ที่
1. ติดต่อประชาสัมพันธ์ : 055 219 307-16
2. ติดต่อห้องทันตกรรม : 086-927-2179
Line ID : ruamphat.dental
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
ทพ.วัลลภ จันทร์สว่าง

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก