ค้นหาทีมแพทย์และดูตารางเวลาการทํางานของแพทย์

ค้นหาตามแผนกที่ต้องการ

กุมารแพทย์

พญ.สุวรี เดชกิจวิกรม

เลขที่ 12524

กุมารแพทย์
เวลาทำงานช่วงเช้า
จันทร์
08.30 น. - 12.00 น.
อังคาร
08.30 น. - 12.00 น.
พุธ
08.30 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
08.30 น. - 12.00 น.
ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น.
เวลาทำงานช่วงบ่าย
จันทร์
12.00 น. - 15.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 15.00 น.
พุธ
12.00 น. - 15.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 15.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 15.00 น.

พญ.พรสวรรค์ เจียประเสริฐ

เลขที่ 12001

กุมารแพทย์
เวลาทำงานช่วงเช้า
เวลาทำงานช่วงบ่าย
จันทร์
12.00 น. - 16.00 น. / 17.00-18.00 น.
อังคาร
12.00 น. - 16.00 น. / 17.00-18.00 น.
พุธ
13.00 น. - 16.00 น.
พฤหัสบดี
12.00 น. - 16.00 น. / 17.00-18.00 น.
ศุกร์
12.00 น. - 16.00 น. / 17.00-18.00 น.
อาทิตย์
18.00 น. - 20.00 น.

พญ.น้ำทิพย์ อินทับ

เลขที่ 22263

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

เวลาทำงานช่วงเช้า
เวลาทำงานช่วงบ่าย
จันทร์
18.00 น. - 20.00 น.
พุธ
18.00 น. - 20.00 น.
พฤหัสบดี
18.00 น. - 20.00 น.
เสาร์
13.00 น. - 16.00 น.
อาทิตย์
13.00 น. - 16.00 น.

พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข

เลขที่ 13756

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
เวลาทำงานช่วงเช้า
เวลาทำงานช่วงบ่าย
อังคาร
19.00 น. - 20.00 น.
อาทิตย์
12.00 น. - 13.00 น.

นพ.วีรศักดิ์ พงศ์พีรวิชญ์

เลขที่ 10710

ศัลยกรรมเด็ก
เวลาทำงานช่วงเช้า
จันทร์
07.30 น. - 08.30 น.
อังคาร
07.30 น. - 08.30 น.
พุธ
07.30 น. - 08.30 น.
พฤหัสบดี
07.30 น. - 08.30 น.
ศุกร์
07.30 น. - 08.30 น.
เสาร์
08.00 น. - 12.00 น.
เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.วิโรจน์ กิจจาวิจิตร

เลขที่ 9523

กุมารแพทย์
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.กฤษฎา สระใจ

เลขที่ 21718

กุมารแพทย์
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

สูติ – นรีเวช

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

เลขที่ 17014

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า
อาทิตย์
09.00 น. - 12.00 น.
เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

เลขที่ 34035

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า
เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.
เวลาทำงานช่วงบ่าย
พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.
ศุกร์
17.00 น. - 20.00 น.

นพ.ธงชัย พลศรีสุทธิกุล

เลขที่ 13663

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า
จันทร์
10.00 น. - 12.00 น.
อังคาร
10.00 น. - 12.00 น.
พุธ
10.00 น. - 12.00 น.
พฤหัสบดี
10.00 น. - 12.00 น.
ศุกร์
10.00 น. - 12.00 น.
เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ

เลขที่ 8895

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.บุญชัย นาคอริยกุล

เลขที่ 24167

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.ชาติชาย อาจองค์

เลขที่ 12097

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

นพ.พัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์

เลขที่ 14700

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.กัญจน์พรรณ สุคนธ์พันธุ์

เลขที่ 23930

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย

เลขที่ 19388

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง

เลขที่ 29727

สูติ – นรีเวช
เวลาทำงานช่วงเช้า

หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

 
เวลาทำงานช่วงบ่าย

ทันตกรรม

 

ทพญ.ไปรยา เศรษฐะทัตต์

เลขที่ ท.12620

ทันตกรรม
  เวลาทำงานช่วงเช้า
  เสาร์
  09.00 น. - 12.00 น.
  เวลาทำงานช่วงบ่าย
  จันทร์
  17.00 น. - 20.00 น.
  อังคาร
  17.00 น. - 20.00 น.
  พุธ
  17.00 น. - 20.00 น.
  ศุกร์
  17.00 น. - 20.00 น.
  เสาร์
  13.00 น. - 16.00 น.

  ทพ.วัลลภ จันทร์สว่าง

  เลขที่ ท.4518

  ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
   เวลาทำงานช่วงเช้า
   เวลาทำงานช่วงบ่าย
   จันทร์
   17.00 น. - 18.00 น.

   ผศ.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ

   เลขที่ ท.1722

   ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    13.00 น. - 16.00 น.

    หู คอ จมูก

    พญ.ธนาวรรณ อมรเพชรกุล

    เลขที่ 34177

    หู คอ จมูก
    วันที่ 27 มีนาคม ออกตรวจ
    12.00 น. - 17.00 น.
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    จันทร์
    08.00 น. - 12.00 น.
    อังคาร
    08.00 น. - 12.00 น.
    พุธ
    08.00 น. - 12.00 น.
    พฤหัสบดี
    08.00 น. - 12.00 น.
    ศุกร์
    08.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    12.00 น. - 17.00 น.
    อังคาร
    12.00 น. - 17.00 น.
    พุธ
    12.00 น. - 17.00 น.
    พฤหัสบดี
    12.00 น. - 17.00 น.
    ศุกร์
    12.00 น. - 17.00 น.

    พญ.พิมลพิมพ์ ปิ่นอินทร์

    เลขที่ 48776

    หู คอ จมูก
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    17.00 น. - 20.00 น.
    พุธ
    17.00 น. - 20.00 น.
    ศุกร์
    17.00 น. - 20.00 น.
    อาทิตย์
    13.00 น. - 16.00 น.

    แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

    พญ.นุวัตตา บำรุงไทย

    เลขที่ 51854

    แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    จันทร์
    07.00 น. - 12.00 น.
    อังคาร
    07.00 น. - 12.00 น.
    พุธ
    07.00 น. - 12.00 น.
    พฤหัสบดี
    07.00 น. - 12.00 น.
    ศุกร์
    07.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    12.00 น. - 15.00 น.
    อังคาร
    12.00 น. - 15.00 น.
    พุธ
    12.00 น. - 15.00 น.
    พฤหัสบดี
    12.00 น. - 15.00 น.
    ศุกร์
    12.00 น. - 15.00 น.

    นพ.ธัชชัย ศรีเสน

    เลขที่ 42923

    แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เสาร์
    07.00 น. - 12.00 น.
    อาทิตย์
    07.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    พุธ
    17.00 น. - 20.00 น.
    อาทิตย์
    12.00 น. - 13.00 น.

    พญ.พิริยา สัยงาม

    เลขที่ 44060

    แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    17.00 น. - 20.00 น.
    พฤหัสบดี
    17.00 น. - 20.00 น.
    อาทิตย์
    18.00 น. - 20.00 น.

    ศัลยกรรม

    นพ.เจษฎา พิมพ์รัตน์

    เลขที่ 31728

    ศัลยกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    พุธ
    08.00 น. - 12.00 น.
    ศุกร์
    08.00 น. - 12.00 น.
    เสาร์
    08.00 น. - 12.00 น.
    อาทิตย์
    08.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    พฤหัสบดี
    12.00 น. - 20.00 น.
    ศุกร์
    12.00 น. - 20.00 น.
    เสาร์
    12.00 น. - 20.00 น.

    นพ.วีรพล ราชคำ

    เลขที่ 34251

    ศัลยกรรม
    วันที่ 31 มีนาคม ออกตรวจเพิ่ม
    17.00 -20.00 น.
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    จันทร์
    08.00 น. - 12.00 น.
    อังคาร
    08.00 น. - 12.00 น.
    พฤหัสบดี
    08.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    12.00 น. - 20.00 น.
    อังคาร
    12.00 น. - 20.00 น.
    พุธ
    12.00 น. - 16.00 น.
    อาทิตย์
    12.00 น. - 20.00 น.

    นพ.นพนันท์ ชื่นชู

    เลขที่ 32148

    ศัลยกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    พุธ
    17.00 น. - 20.00 น.

    นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

    เลขที่ 25513

    ศัลยกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เสาร์
    09.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    พฤหัสบดี
    17.30 น. - 20.00 น.

    นพ.วุฒิพงษ์ ใจภักดี

    เลขที่ 31776

    ศัลยกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    อาทิตย์
    09.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    17.00 น. - 20.00 น.

    นพ.ธนศักดิ์ ทองใบ

    เลขที่ 8628

    ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    พุธ
    12.00 น. - 13.00 น.
    พฤหัสบดี
    12.00 น. - 13.00 น.

    นพ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

    เลขที่ 29275

    ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    อังคาร
    17.00 น. - 20.00 น.
    ศุกร์
    15.00 น. - 20.00 น.
    เสาร์
    12.00 น. - 20.00 น.

    นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

    เลขที่ 28450

    ศัลยกรรมกระดูก
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    ศุกร์
    15.00 น. - 17.00 น.

    นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร

    เลขที่ 25717

    ศัลยกรรมกระดูก
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    18.00 น. - 19.00 น.

    นพ.ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล

    เลขที่ 28640

    ศัลยกรรมกระดูก
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    ศุกร์
    18.00 น. - 20.00 น.
    เสาร์
    17.00 น. - 20.00 น.

    พญ.มีนา เพิ่มไทย

    เลขที่ 28552

    ศัลยกรรมกระดูก
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เสาร์
    09.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    พฤหัสบดี
    18.00 น. - 20.00 น.

    นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

    เลขที่ 35435

    ศัลยกรรมกระดูก
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    16.00 น. - 18.00 น.
    เสาร์
    13.00 น. - 17.00 น.
    อาทิตย์
    13.00 น. - 17.00 น.

    นพ.วิฑูรย์ เตรียมตระการผล

    เลขที่ 32773

    ศัลยกรรมกระดูก
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    อังคาร
    16.00 น. - 18.00 น.

    อายุรกรรม

    นพ.ภัทรพล กันทรากรกิติ

    เลขที่ 43795

    อายุรกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    จันทร์
    08.00-12.00
    อังคาร
    08.00-12.00
    พุธ
    08.00-12.00
    พฤหัสบดี
    08.00-12.00
    ศุกร์
    08.00-12.00
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    12.00-17.00
    อังคาร
    12.00-17.00
    พุธ
    12.00-17.00
    พฤหัสบดี
    12.00-17.00
    ศุกร์
    12.00-17.00
    (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
    12.00-15.00
    เสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
    17.00-19.00

    นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

    เลขที่ 12185

    อายุรกรรมทางเดินอาหาร
    วันที่ 26 มีนาคม ออกตรวจ
    12.30 น. - 13.00 น.
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    อาทิตย์
    09.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.
    อังคาร
    12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.
    พุธ
    12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.
    พฤหัสบดี
    12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.
    ศุกร์
    12.30 น. - 13.00 น. / 19.00-20.00 น.

    นพ.ชยดล นำเอกลาภ

    เลขที่ 35625

    อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    12 กันยายน 2563
    09.00 น. - 13.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    อังคาร
    17.00 น. - 19.00 น.
    พฤหัสบดี
    17.00 น. - 19.00 น.
    อาทิตย์
    13.30 น. - 16.30 น.

    นพ.นฤพนธ์ มนต์ไตรเวศย์

    เลขที่ 37760

    อายุรกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    จันทร์
    09.00 น. - 12.00 น.
    อังคาร
    09.00 น. - 12.00 น.
    พุธ
    09.00 น. - 12.00 น.
    พฤหัสบดี
    09.00 น. - 12.00 น.
    ศุกร์
    09.00 น. - 12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    12.00 น. - 15.00 น.
    อังคาร
    12.00 น. - 15.00 น.
    พุธ
    12.00 น. - 15.00 น.
    พฤหัสบดี
    12.00 น. - 15.00 น.
    ศุกร์
    12.00 น. - 15.00 น.

    พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู

    เลขที่ 33991

    อายุรกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    จันทร์
    17.30 น. - 19.30 น.
    พุธ
    17.30 น. - 19.30 น.
    อาทิตย์
    16.30 น. - 18.30 น.

    พญ.วิสารัตน์ ธีระโกเมน

    เลขที่ 45616

    อายุรกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เสาร์
    09.00-12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    ศุกร์
    16.30-19.30 น.
    เสาร์
    12.00-17.00 น.

    จักษุแพทย์

    นพ.ประเสริฐ เจียประเสริฐ

    เลขที่ 11992

    จักษุแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    เวชศาสตร์ฟื้นฟู

    พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

    เลขที่ 49416

    เวชศาสตร์ฟื้นฟู
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    อังคาร
    17.00 น. - 20.00 น.
    พฤหัสบดี
    17.00 น. - 20.00 น.

    รังสีแพทย์

    นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร

    เลขที่ 36259

    รังสีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    นพ.สุรพงศ์ จารีวิษฎ์

    เลขที่ 31975

    รังสีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    นพ.ศุภชัย กิติศรีปัญญา

    เลขที่ 29284

    รังสีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    พญ.ศิวิพรรณ ช่างทำ

    เลขที่ 28566

    รังสีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์

    เลขที่ 40363

    รังสีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    วิสัญญีแพทย์

    พญ.กาบจันทร์ ดุลยคุปต์

    เลขที่ 10353

    วิสัญญีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    พญ.วิสารัตน์ ธีระโกเมน

    เลขที่ 45616

    อายุรกรรม
    เวลาทำงานช่วงเช้า
    เสาร์
    09.00-12.00 น.
    เวลาทำงานช่วงบ่าย
    ศุกร์
    16.30-19.30 น.
    เสาร์
    12.00-17.00 น.

    นพ.นิรันดร์ มั่นคง

    เลขที่ 17026

    วิสัญญีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    นพ.สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์

    เลขที่ 13588

    วิสัญญีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    คลินิกผิวหนังและความงาม

    พญ.ปรารถนา ภู่เกียรติ

    เลขที่ 34686

    วิสัญญีแพทย์
    เวลาทำงานช่วงเช้า

    หมายเหตุ : หากต้องการพบแพทย์หรือทำนัด กรุณาติดต่อแผนก Operator โทร 055-219-307-16 กด 0

     
    เวลาทำงานช่วงบ่าย

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!