บทความสุขภาพ

โรคฉี่หนู (Leptospirosis)

โรคฉี่หนู (Leptospirosis)

ฝนมา น้ำขังระวัง " โรคฉี่หนู "หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส    สาเหตุของโรคฉี่หนู...

นิ่วในท่อไตคืออะไร?

นิ่วในท่อไตคืออะไร?

นิ่วในท่อไตคืออะไร? "นิ่ว" เกิดจากสารตกค้างต่าง ๆ ที่ขับออกมาทางปัสสาวะไม่หมด...

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!  

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000