แพทย์

เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทางและอนุสาขาต่างๆ ( Sub – board )

สาขาที่เปิดรับ มีดังต่อไปนี้

 • อายุรแพทย์ทั่วไป ( Internal medicine )
  การันตีขั้นต่ำ  200,000 บาท/เดือน
 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ ( Cardiologist )
  การันตีขั้นต่ำ  250,000 บาท/เดือน
 • อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ( Rheumatology )
  การันตีขั้นต่ำ  250,000 บาท/เดือน
 • อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ( Endocrinology )
  การันตีขั้นต่ำ  250,000 บาท/เดือน

* การันตีขั้นต่ำทุกตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี *

ติดต่อ

คุณธีระนัย  ภู่เกียรติ  (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)
โทร : 086-9999075
หรือ E-mail : Teeranai.p@ruamphat.com

พยาบาลไตเทียม

เปิดรับสมัครพยาบาลไตเทียม ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม ( ถ้ามี )
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

นักรังสีเทคนิค

เปิดรับสมัครนักรังสีเทคนิค ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

เจ้าหน้าที่ X-RAY

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้อง X-RAY ( Full-Time ) 2 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000