พยาบาลไตเทียม

เปิดรับสมัครพยาบาลไตเทียม ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม ( ถ้ามี )
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

นักรังสีเทคนิค

เปิดรับสมัครนักรังสีเทคนิค ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
 • มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com  (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

เปิดรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล ( Full-Time )  2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ Ward ผู้ป่วยใน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!  

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000