เภสัชกร

เปิดรับสมัครเภสัชกร ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นเภสัชกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร : 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

พยาบาลประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครพยาบาลประชาสัมพันธ์ Full-Time  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เป็นพยาบาลวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์มากกว่า หรือเท่ากับ 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

หมายเหตุ : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2564

พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยหนัก ( ICU )

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยหนัก ( ICU )  Full-Time  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาล ICU จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

พยาบาลไตเทียม

เปิดรับสมัครพยาบาลไตเทียม ( Full-Time ) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-35
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านไตเทียม 2 ปี 
 • หากมีประกาศนียบัตรสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัด ทดแทนไต         (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2564

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

เปิดรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ (หญิง) Full-Time  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์)
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 (สาขาวิทยาศาสตร์)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครด้วยตนเองโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เวลา 08.30-15.00 น.
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101 หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com  (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)

หมายเหตุ 

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

เปิดรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล ( Full-Time )  1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ Ward ผู้ป่วยใน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

เจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไป

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไป ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน  30 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มีใจรักบริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
เวลา 08.30 – 15.30 น.  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หากสนใจ ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่แผนกบุคคล ชั้น 4 ในเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

หมายเหตุ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แม่บ้าน

เปิดรับสมัครแม่บ้าน  4  ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • อายุ 25 – 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มีใจรักบริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
เวลา 08.30 – 15.30 น.  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หากสนใจ ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่แผนกบุคคล ชั้น 4 ในเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

หมายเหตุ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!  

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000