พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ER )

เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ER )  Full-Time  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาล ER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.
📱โทร. 055-219307-16 ต่อ 4104
E-mail : Recruitment@ruamphat.com

พยาบาลไตเทียม

เปิดรับสมัครพยาบาลไตเทียม ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม ( ถ้ามี )
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

นักรังสีเทคนิค

เปิดรับสมัครนักรังสีเทคนิค ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
 • มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
 • บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com  (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000