แพทย์

เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทางและอนุสาขาต่างๆ ( Sub – board )

สาขาที่เปิดรับ มีดังต่อไปนี้

 • สูตินรีแพทย์ ( Full-Time )
 • กุมารแพทย์ ( Full-Time )
 • แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ( Full-Time )

เงินเดือน

การันตีขั้นต่ำ    200,000   บาท / เดือน

ติดต่อ

คุณจันทร์ธิภา (รองผู้อำนวยการฯ)
E-mail : C.Phukiat@gmail.com

เภสัชกร

เปิดรับสมัครเภสัชกร ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

นักรังสีเทคนิค

เปิดรับสมัครนักรังสีเทคนิค ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

ผู้ช่วยพยาบาล

เปิดรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล  2 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000