ทีมแพทย์กุมารแพทย์


ท่านสามารถเลือกดูตารางเวลาการทำงานของแพทย์โดยคลิกที่ " เวลาการทำงาน " ของแพทย์ที่ท่าสนใจได้ตามตารางด้านล่างนี้เลยนะคะ


แผนก ชื่อแพทย์ เลขที่ สถานะ เวลาการทำงาน
กุมารแพทย์ พญ.สุวรี เดชกิจวิกรม 12524 Full Time เวลาการทำงาน
กุมารแพทย์ พญ.พรสวรรค์ เจียประเสริฐ 12001 Full Time เวลาการทำงาน
กุมารแพทย์ นพ.วิโรจน์ กิจจาวิจิตร 9523 Part Time เวลาการทำงาน
กุมารแพทย์ นพ.กฤษฎา สระใจ 21718 Part Time เวลาการทำงาน
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พญ.น้ำทิพย์ อินทับ 22263 Part Time เวลาการทำงาน
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พญ.สุวรรณี อุทัยแสงสุข 13756 Part Time เวลาการทำงาน
ศัลยกรรมเด็ก นพ.วีรศักดิ์ พงศ์พีรวิชญ์ 10710 Part Time เวลาการทำงาน