แพ็กเกจและโปรโมชั่นสำหรับคุณ

โปรแกรมฝากครรภ์คุณภาพ


"ราคาพิเศษ 6,900 บาท "


Cinque Terre
       


       ฝากครรภ์ครั้งแรก คุณแม่จะได้รับการตรวจเลือด
            ⭕ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC่
            ⭕ ตรวจหาหมู่เลือด ABO, Rh
            ⭕ ตรวจซิฟิลิส VDRL
            ⭕ ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
            ⭕ ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
            ⭕ ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย OF, DCIP

       สิทธิประโยชน์สำหรับคุณแม่
            ⭕ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก 1- 3 ครั้ง
            ⭕ ได้รับการตรวจ Ultrasound 2 มิติ จำนวน 3 ครั้ง
            ⭕ ได้รับยาบำรุงสำหรับสตรีตั้งครรภ์
            ⭕ ได้รับการตรวจปัสสาวะทุกครั้งที่มาตรวจฝากครรภ์
            ⭕ ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน 1 ครั้ง

       ระหว่างฝากครรภ์จะได้รับการตรวจจากสูตินรีแพทย์ 10-12 ครั้ง คือ
            ⭕ ตรวจทุก 4- 6 สัปดาห์ สำหรับช่วง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
            ⭕ ตรวจทุก 2- 4 สัปดาห์ สำหรับช่วง 28-36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
            ⭕ ตรวจทุก 1- 2 สัปดาห์ สำหรับช่วง 36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์จนคลอด

       เงื่อนไขของโปรแกรม ไม่ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
            ⭕ การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
            ⭕ การแท้งบุตร
            ⭕ การตั้งครรภ์นอกมดลูก
            ⭕ การเจ็บป่วยอื่นๆ หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น คลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ รกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด ภาวะแท้งคุกคาม
            ⭕ การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำ
            ⭕ การตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์

            ⭕ การตรวจหาโรคธาลัสซีเมียเพิ่มเติม
            ⭕ การตรวจ Ultrasound 2 มิติ ที่มากกว่า 3 ครั้ง (ตามความเห็นของแพทย์)☘️☘️☘️ ราคานี้คุ้มมากค่ะ☘️☘️☘️

--------------☘️☘️☘️------------------


ติดต่อสอบถามบริการ
☎️โทร 055-219307-16
Fax: (055)-241934
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 กลับสู่หน้าแรก