ห้องพัก

อัตราค่าบริการห้องพัก

ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ราคารวม ภาพตัวอย่างห้องพัก
ห้อง ไอ.ซี.ยู 2,000 - 3,000 5,000 ภาพห้องไอ.ซี.ยู
ห้องสังเกตอาการ 1,000 - 1,200 240 1,300 2,540 - 2,740 ภาพห้องสังเกตอาการ
ห้องทารกแรกเกิด 500 - 800 1,300 -
ห้องคุณแม่คลอดตาม Package 1,500 240 800 2,540 ภาพห้อง Package
ห้องสำหรับเด็ก 1,400 - 1,900 240 800 2,440 - 2,940 ภาพห้องสำหรับเด็ก
ห้อง STANDARD 1,300 - 1,500 240 800 2,340 - 2,540 ภาพห้องชั้น 5 , ภาพห้องชั้น 6
ห้อง DELUXE 1,600 - 1,900 240 800 2,640 - 2,940 ภาพห้องชั้น 7
ห้อง SUPER DELUXE 2,300 - 2,800 240 800 3,340 - 3,840 ภาพห้องชั้น 7


ห้อง 7101 - 7107

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7108

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7109

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7110 - 7116

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5102 - 5107

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5108

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5109

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5110

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5201 - 5207

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5208

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5209

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5210 - 5213

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 5214 - 5215

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6101 - 6107

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6108

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6109

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6110 - 6116

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6201 - 6207

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6208

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6209

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6210

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 6216

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7201,7205,7206,7207

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7202 - 7204

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7208

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7209

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7210,7211,7212,7217

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง 7213 - 7216

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

ห้อง ไอ.ซี.ยู

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

เตียง C8,C9,C11

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก

เตียง C12 - C21

ดูรูปภาพขนาดใหญ่ คลิก
กลับสู่หน้าหลัก คลิก

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก บริการดุจญาติมิตร ดูแลใกล้ชิดด้วยใจ

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
Ruamphat Phitsanulok Hospital

224/30
ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

พิกัด : 16.8103013,100.2595211