⭕ บริการตอบคำถามสุขภาพ ⭕

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

      โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก มีการบริการติดต่อสอบถามเรื่องสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook ของ รพ. หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสอบถามได้เลยนะคะ     หรือคลิกที่ปุ่ม  


เพื่อเข้าสู่หน้า Facebook ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลกค่ะ