⭕ ฝังเข็มคลายปวด ⭕             ผู้ทบทวนบทความ : แพทย์หญิง สุวรรณิการ์ ปาลี
             โพสเมื่อ : 29/08/2562


เวลาออกตรวจ

           แพทย์หญิง สุวรรณิการ์ ปาลี     แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู     ว.49416

           ออกตรวจ : วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น. || วันเสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.