โปรโมชั่นต้อนรับวันแม่

หมายเหตุ

– ราคาแพ็คเกจดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

– สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่  12 – 31 สิงหาคม 2563

– โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

แพทย์แผนกสูติ-นรีเวช

1. นายแพทย์ดนัย  สังข์ทรัพย์

2. แพทย์หญิงอรรถยา  รัตนแก้ว

3.แพทย์หญิงกอบกาญจน์  ชามพูนุท

4.นายแพทย์ธงชัย  พลศรีสุทธิกุล

 

ดูเวลาตรวจแพทย์แผนกสูติ-นรีเวช คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก