🌧 ฝนมา น้ำขังระวัง ” โรคฉี่หนู “หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส

  

  • สาเหตุของโรคฉี่หนู
โรคฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย” เลปโตสไปร่า อินเทอโรแทนส์ “สาเหตุใหญ่ ๆ มี “หนู” เป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญที่สุดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น โค กระบือ สุกร สุนัข ฯลฯโดยเชื้อจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์เหล่านี้ นั้นเอง

 

  • โรคฉี่หนูติดต่อได้อย่างไร ?
ซึ่งเป็นการติดต่อจากสัตว์สู่คนแบ่งเป็นทั้งทางตรง และทางอ้อมได้แก่
– ทางตรง : เป็นการสัมผัสกับปัสสาวะ หรืออวัยวะของสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรง
ทางอ้อม : เป็นการสัมผัสกับน้ำ หรือดินรวมไปถึงพืช ผัก ที่ปนเปื้อนเชื้อด้วยเช่นกัน
โดยติดต่อผ่านทางผิวหลังที่มีแผล รอยขีดข่วนหรือเยื่อบุของปาก ตา จมูก นั้นเอง

 

  • อาการของโรคฉี่หนู

▫ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง
▫ อาเจียน ท้องเสีย
▫ ตาแดง
▫ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ บริเวณน่อง โคนขา หรือปวดหลัง
▫ มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง

อาการของโรคฉี่หนูที่ไม่รุนแรงดังข้างต้นเป็นอาการในระยะแรกและมักหายไปได้เองใน 5-7 วัน
แต่มีผู้ป่วยราว 5-10 เปอร์เซ็นต์ ที่อาการเหมือนจะดีขึ้นและหายดี หลังจากนั้นประมาณ 1-3 วันกลับทรุดลง เนื่องจากมีการพัฒนาของโรคไปสู่โรคฉี่หนูแบบรุนแรง

* แนะนำให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้อย่างถูกต้องหากปล่อยไว้จนมีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ 

  • ความร้ายแรงของโรคฉี่หนู
การพัฒนาของโรคไปสู่โรคฉี่หนูแบบรุนแรงอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และถึงแก่ชีวิตได้
โดยโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้
ตาและตัวเหลือง
ไตวาย
ปอดอักเสบ
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ม่านตาอักเสบ
ภาวะเลือดออก เช่น เลือดออกใต้ผิวหนังเยื่อบุตา ทางเดินอาหาร
เยื่อหุ้มสมอง เส้นประสาทอักเสบ และอาการทางจิต
ในผู้ป่วยหญิงมีครรภ์ อาจทำให้แท้งบุตรหรือทารกในครรภ์เสียชีวิตได้

  • วิธีป้องกันตัวเองจากโรคฉี่หนู

▫ กำจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัย
▫ หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ แช่และลุยน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะสัตว์ที่นำโรค
▫ สวมรองเท้าบูท และถุงมือยางทุกครั้งเมื่อต้องลุยน้ำขัง ให้มิดชิด
▫ ล้างมือ และเท้าทุกครั้ง หลังลุยน้ำ หรือหากสัมผัสภาชนะบรรจุของเสียของสัตว์
▫ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ผัก ผลไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน