โปรโมชั่นตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 

สามารถเลือกตรวจได้ 2 วิธี ดังนี้
🧪
ตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วยวิธี ATK professional test
– แจ้งผลภายใน 1 ชั่วโมง
* พร้อมรับใบรับรองแพทย์

– สามารถเข้ารับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


🧪
ตรวจยืนยันเชื้อไวรัสด้วยวิธี RT-PCR
– แจ้งผลภายใน 8-24 ชั่วโมง
* พร้อมรับใบรับรองแพทย์
– สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 7.00 – 14.00 น.

 

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก