โปรโมชั่นโบทูลินั่ม ท็อกซิน
(Botulinum toxin)

• ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565

 

ตรวจสอบวัน-เวลาออกตรวจแพทย์แผนกคลินิกผิวหนังและความงาม

พญ.ปรารถนา สิทธิวัฒนาวงศ์ คลิก

หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

—————————————-
สอบถามและจองสำรองคิวได้ที่
โทร.055-219307-16 ต่อ 1188
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

 

พญ.ปรารถนา ภู่เกียรติ

คลินิกผิวหนังและความงาม

ติดต่อสอบถามบริการ

โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก