” ขอแสดงความยินดีกับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ปี 2565 ทุกท่าน “

พิเศษ !! สำหรับนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันการศึกษาทุกแห่ง

🕖 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.

ติดต่อสอบถามบริการ
โทร 055-219307-16

Fax: (055)-241934

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

224/30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก