โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ตั้งอยู่ เลขที่ 224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีห้องตรวจโรค 10 ห้อง รวมทั้งห้องทันตกรรม และในส่วนผู้ป่วยใน 100 เตียงตลอดจนห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ICU) ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม เปิดให้บริการตรวจและรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และคุ้มค่าในราคาพิเศษกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

“โรงพยาบาลรวมแพทย์ บริการดุจญาติมิตร ดูแลใกล้ชิดด้วยใจ”

พันธกิจ (MISSION)

ให้บริการที่ได้มาตรฐานทั้งในส่วนการแพทย์และการบริการ ในราคาที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!