บริการของเรา

บัตรส่วนลด

ผู้ที่มีบัตรสิทธิพิเศษของโรงพยาบาลรวมแพทย์ จะได้รับสิทธพิเศษเมื่อท่านตรวจรักษาเป็นผู้ป่วยนอก โดยได้รับส่วนลดค่ายา 5 % และ ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ท่านจะได้รับส่วนลดค่ายา 5% และส่วนลดค่าห้อง 10% ผู้ที่สนใจสมัครบัตรสิทธิพิเศษสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการชั้น 4 โดยเสียค่าสมัครเพียงครั้งเดียว 100 บาท และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของท่าน โปรดแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อชําระเงินค่ารักษาพยาบาล…

สิทธิประกันสังคม

บริการทันกรรมสิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย ให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ใน วงเงิน 900 บาท ต่อปี หลักฐานที่ต้องใช้คือ บัตรประจำตัวประชาชน
สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
ติดต่อได้ที่ แผนกทันตกรรม โทร 055-219307 ต่อ 2100

บริษัทประกันที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

บริษัทประกันเจ้าไหนบ้างที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก สามารถเช็คบริษัทประกันที่มีคู่สัญญากับโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลกได้ที่…

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

“การส่องกล้องตรวจลําไส้ใหญ่ (colonoscopy) ” เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการประเมินปญหาในลําไส้ใหญ่ โดยใช้กล้องส่องลําไส้ใหญ่ (colonoscope) ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก ผอม ยาว และยืดหยุ่นได้ มีกล้องวิดีโอและดวงไฟขนาดเล็กมากติดอยู่ที่ปลายท่อ เมื่อทําการขยับและปรับกล้องส่องลําไส้ใหญ่อย่างเหมาะสมแล้ว แพทย์จะสามารถเคลื่อนไหวกล้องดังกล่าวในลําไส้…

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

” การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscopy) ” เป็นการตรวจดูหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้น โดยใช้กล้องลักษณะคล้ายสายยางสีดําขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยสามารถโค้งงอได้ ปลายกล้องมีเลนส์ขยายภาพ ใส่ผ่านทางปากเข้าไปในลําคอ ก่อนส่องกล้องตรวจจะมีการพ้นยาชาบริเวณลําคอท่านจึงไม่รู้สึกเจ็บ การส่องกล้องจะทําให้มองเห็นผิวภายในหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็กส่วนต้น จุดเลือดออก หรือแม้แต่เนื้องอกได้…

ตรวจสอบราคาจำหน่ายยา

กรมการค้าภายใน ได้จัดทําระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางอํานวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ท่านสามารถเช็คและเปรียบเทียบราคายาที่ท่านได้รับได้ด้วยตนเองโดยการเข้าเว็บไซต์ ” คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน ” หรือสามารถเช็คด้วยวิธีง่ายๆ เพียงใช้โทรศัพท์มือถือของท่าน …

ฝังเข็มคลายปวด

ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ออฟฟิศซินโดรม รักษาได้ไม่ต้องใช้ยา โดยวิธีฝังเข็มคลายปวด Dry needling technique ฝังเข็มโดยแพทย์แผนปัจจุบันด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู …

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!