บริการของเรา

บัตรส่วนลด

ผู้ที่มีบัตรสิทธิพิเศษของโรงพยาบาลรวมแพทย์ จะได้รับสิทธพิเศษเมื่อท่านตรวจรักษาเป็นผู้ป่วยนอก โดยได้รับส่วนลดค่ายา 5 % และ ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ท่านจะได้รับส่วนลดค่ายา 5% และส่วนลดค่าห้อง 10% สามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการชั้น 4 โดยเสียค่าสมัครเพียงครั้งเดียว 100 บาท และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของท่าน โปรดแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อชําระเงินค่ารักษาพยาบาล…

ตรวจสอบราคาจำหน่ายยา

กรมการค้าภายใน ได้จัดทําระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางอํานวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ท่านสามารถเช็คและเปรียบเทียบราคายาที่ท่านได้รับได้ด้วยตนเองโดยการเข้าเว็บไซต์ ” คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาลเอกชน ” หรือสามารถเช็คด้วยวิธีง่ายๆ เพียงใช้โทรศัพท์มือถือของท่าน …

บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เปิดรับคนไข้ ทุกสิทธิ์ จากแพทย์ทุกท่าน จำนวนเตียงให้บริการ 16 เตียงต่อรอบ
เปิดให้บริการ ” ไม่มีวันหยุด “
รอบที่ 1 เวลา 4.30-8.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 09.00-13.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.30 – 17.30 น.

สิทธิประกันสังคม

บริการทันกรรมสิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย ให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ใน วงเงิน 900 บาท ต่อปี หลักฐานที่ต้องใช้คือ บัตรประจำตัวประชาชน
สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
ติดต่อได้ที่ แผนกทันตกรรม โทร 055-219307 ต่อ 2100

อุบัติเหตุจากรถ พ.ร.บ.คุ้มครองทันที

คุ้มครองค่ารักษาทันที 30,000 บาทแรก ไม่ต้องสำรองจ่าย ให้ความคุ้มครองทันที !! แก่ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนที่ ประสบภัยทางการขับรถยนต์หรือนั่งโดยสาร, ประสบภัยทางการขี่รถจักรยานยนต์หรือนั่งซ้อนท้ายมา รวมถึงคนเดินถนนที่ไม่ได้ขับขี่หรือซ้อนท้าย หรือโดยสาร ในรถคันอื่นๆโดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี..

บริษัทประกันที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

บริษัทประกันเจ้าไหนบ้างที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก สามารถเช็คบริษัทประกันที่มีคู่สัญญากับโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลกได้ที่…

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!  

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000