โปรโมชั่น…

แพ็คเกจยอดนิยม…

แพ็คเกจ…

โปรแกรม Covid-19

โปรแกรมวัคซีน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมส่องกล้อง

โปรแกรมผิวหนังและความงาม

โปรแกรมทันตกรรม

โปรแกรมสูติ-นรีเวช

โปรแกรมหู คอ จมูก

โปรแกรมศัลยกรรม

โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!  

224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000