ห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก มีบริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ
ทั้ง Standard , Deluxe , Super Deluxe , ห้อง ICU (ไอ.ซี.ยู) , ห้องสําหรับเด็ก , ห้องคุณแม่คลอดตามแพคเกจ
หมายเหตุ : หากไม่ต้องการรับอาหารจากทางโรงพยาบาล กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าพักฟื้น

ค้นหาห้องพักที่ต้องการ

ห้องพักสำหรับเด็ก

ห้อง STANDARD สำหรับเด็ก

 • ค่าห้อง 1,400 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 2,540 บาท/คืน

ห้อง STANDARD สำหรับเด็ก

 • ค่าห้อง 1,500 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 2,640 บาท/คืน

ห้อง DELUXE สำหรับเด็ก

 • ค่าห้อง 1,600 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 2,740 บาท/คืน

ห้อง DELUXE สำหรับเด็ก

 • ค่าห้อง 1,900 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 3,040 บาท/คืน

ห้อง SUPER DELUXE สำหรับเด็ก

 • ค่าห้อง 2,300 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 3,440 บาท/คืน

ห้องพักสำหรับผู้ใหญ่

ห้อง STANDARD

 • ค่าห้อง 1,300 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 2,440 บาท/คืน

ห้อง STANDARD

 • ค่าห้อง 1,500 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 2,640 บาท/คืน

ห้อง DELUXE

 • ค่าห้อง 1,600 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 2,740 บาท/คืน

ห้อง DELUXE

 • ค่าห้อง 1,900 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 3,040 บาท/คืน

ห้อง SUPER DELUXE

 • ค่าห้อง 2,300 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 3,440 บาท/คืน

ห้องพัก VIP

ห้องพัก VIP

 • ค่าห้อง 2,800 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 3,940 บาท/คืน

ห้องพักคุณแม่ Package

ห้องพักคุณแม่ Package

 • ค่าห้อง 1,900 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 3,040 บาท/คืน

ห้องเด็กแรกเกิด

ห้องเด็กแรกเกิด

 • ค่าห้อง 500 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 900 บาท

ราคารวม 1,400 บาท/คืน

ห้อง ICU (ไอ.ซี.ยู)

ห้อง ICU (ไอ.ซี.ยู)

 • ค่าห้อง 2,000 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 3,000 บาท

ราคารวม 5,000 บาท/คืน

ห้องสังเกตอาการ

ห้องสังเกตอาการ

 • ค่าห้อง 1,000 – 1,200 บาท
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ 240 บาท
 • ค่าบริการพยาบาล 2,000 บาท

ราคารวม 3,240 – 3,440 บาท/คืน

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!