พนักงานขับรถและเวรเปล

เปิดรับสมัครพนักงานขับรถและเวรเปล ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ  25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง มีใจรักบริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก
เวลา 08.30 – 15.30 น.  โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หากสนใจ ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่แผนกบุคคล ชั้น 4 ในเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ฟรี!